Wezwanie do zapłaty

nakaz zapłaty 0

Nakaz zapłaty

Nakaz zapłaty jest specyficznym rodzajem wyroku wydawanym w jednym ze szczególnych trybów rozpoznania sprawy m.in. postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym oraz elektronicznym. Podstawy jego wydania jak i sposób jego zaskarżenia są różne w zależności od...

przedsądowe wezwanie 0

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Często można się spotkać z terminem ‘przedsądowe wezwanie do zapłaty’, szczególnie przeglądając różne strony internecie. Wiele osób zastanawia się, czym ono różni się od normalnego wezwania do zapłaty. Tak naprawdę niczym. Przepisy prawa nic...

wezwanie do zapłaty 5

Cechy wezwania do zapłaty

Przepisy prawa nie określają żadnej konkretnej formy, czy też treści dla wezwania do zapłaty. W związku z tym, że jest ono oświadczeniem woli wierzyciela to może być wyrażone w dowolny sposób – nawet ustnie....

Pieniądze 0

Podstawowe informacje o wezwaniu do zapłaty

Wezwanie do zapłaty jest pismem, w którym wierzyciel żąda od dłużnika spełnienia świadczenia w wyznaczonym terminie. Z punktu widzenia prawnego wezwanie do zapłaty jest to oświadczenie woli wierzyciela skierowane do dłużnika. Z wezwaniem do...