Brak odpowiedzi dłużnika na wezwanie do zapłaty

odpowiedź na wezwanie

Można napisać, że brak odpowiedzi dłużnika na wezwanie do zapłaty nie powinien być żadnym zaskoczeniem dla wierzyciela, bowiem dłużnik przeważnie doskonale sobie zdaje sprawę, co i komu jest winien.

Celem wezwania do zapłaty jest jedynie przypomnienie dłużnikowi o jego zobowiązaniu względem wierzyciela. Dla możliwości wystąpienia na drogę sądową nie ma żadnego znaczenia, czy dłużnik zdecyduje się odpowiedzieć na wezwanie, czy też nie. Wierzyciel dochował należytej staranności i odpowiednio wezwał dłużnika, a więc dążył do ugodowego załatwienia sporu bez konieczności wytaczania powództwa. Dlatego tak niezbędne jest wysłanie dłużnikowi wezwania listem poleconym, dzięki czemu będziemy mieli dowód nadania przesyłki listowej, który załączymy do pozwu z uzasadnieniem, że polubowne rozstrzygnięcie sporu nie spotkało się z uznaniem dłużnika.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *