Cechy wezwania do zapłaty

wezwanie do zapłaty

Przepisy prawa nie określają żadnej konkretnej formy, czy też treści dla wezwania do zapłaty. W związku z tym, że jest ono oświadczeniem woli wierzyciela to może być wyrażone w dowolny sposób – nawet ustnie. Istotne jest jedynie, aby dłużnik mógł zapoznać się z jego treścią.

Oczywiście nie trzeba tłumaczyć, że ustne wezwanie dłużnika do spełnienia świadczenia nie stanowi odpowiedniego rozwiązania, gdyż ten przy ewentualnym sporze sądowym na pewno zaprzeczy otrzymaniu takiego wezwania. W związku z tym wezwanie do zapłaty powinno być dokonane w formie pisemnej i wysłane dłużnikowi listem poleconym. Ważny jest sposób wysyłki, gdyż dostarczając je listem poleconym będziemy mieli dowód jego nadania. Można również wysłać je za potwierdzeniem odbioru, wtedy dodatkowo będziemy mieli informację, kiedy dłużnik odebrał wezwanie (dzięki czemu z łatwością obliczymy termin do którego dłużnik ma czas na zapłatę).

Nie należy wysyłać wezwania mail’em, czy faksem. Jeżeli dłużnik jest przedsiębiorcą to można doręczyć mu wezwanie osobiście w jego siedzibie. Należy wtedy mieć dwa identyczne wezwania i na jednym osoba je odbierająca powinna przystawić pieczątkę, podpisać się i zamieścić datę przyjęcia pisma. To wezwanie jest dla nas i będzie stanowić dowód nadania (i jednocześnie odbioru) wezwania do zapłaty dłużnikowi. Do odbioru takiego pisma jest upoważniona każda osoba w siedzibie przedsiębiorcy, która odpowiada za kontakt z klientami, czyli np. sekretarka. Gdyby odmówiono potwierdzenia odbioru takiego pisma na jego drugim egzemplarzu to wtedy należy zrezygnować z tej formy doręczenia i nadać wezwanie pocztą.

Elementy wezwania do zapłaty:
– oznaczenie wierzyciela
– oznaczenie dłużnika
– data i miejsce sporządzenia
– żądanie
– termin do spełnienia świadczenia
– uzasadnienie żądania
– konsekwencje braku spełnienia świadczenia w wyznaczonym terminie
– dane niezbędne do spełnienia świadczenia np. numer konta bankowego wierzyciela
– załączniki – dowody np. faktury, umowa
– podpis wierzyciela

You may also like...

5 Responses

 1. Marcin pisze:

  Wysłałem dłużnikowi pismo listem poleconym w formie drukowanej na komputerze, jednak zapomniałem podpisać, tzn. jest napisane maszynowo moje imię i nazwisko wraz z funkcją pełniona w mojej firmie, jednak na 99% zapomniałem przystawić parafkę. Czy dłużnik może się bronić, że takiego wezwania nie otrzymał lub że nie spełnia ono wymogów formy pisemnej, czy też jest szansa, że sąd uzna takie wezwanie za prawidłowe?

 2. admin pisze:

  Wezwanie ma być dla sądu jedynie dowodem, że chcieliśmy aby dłużnik dobrowolnie spełnił świadczenie – jeżeli z pisma jednoznacznie wynikało kto je wysyła i o co chodzi to brak podpisu da się obronić w postępowaniu przed sądem.
  Forma pisemna jest zachowana, jak również ma Pan dowód doręczenia pisma dłużnikowi (oczywiście pod warunkiem, że było wysłane listem poleconym). Jedyne to dłużnik mógłby podnosić, że nie był pewien czy to na pewno wierzcyiel przesyła, bo nie było podpisu – ale moim zdaniem jest to dosyć słaby argument.

 3. retiro pisze:

  Czy istotny jest czas zwłoki z płatnością po którym można wystawić wezwanie i czy termin wyznaczony w wezwaniu jest dowolny?

 4. admin pisze:

  Czas zwłoki nie jest istotny. Jeżeli dłużnik opóźnie się ze spełnieniem świadczenia, to już po pierwszym dniu można mu wysłać wezwanie do zapłaty (i zasadniczo najlepiej tak zrobić).
  Termin w wezwaniu jest dowolny, jednak powinien on być sensownie wyznaczony tak, żeby była możliwość wykonania zobowiązania przez dłużnika. Przy świadczeniach pieniężnych najczęściej wyznacza się 7 / 14 dni na zapłatę.

 5. pawel pisze:

  Czy mogę wysłać wezwanie do zapłaty z danych np. kolegi? Wzywany do zapłaty widząc dane nadawcy może nie odebrać mojego wezwania do zapłaty. Wysyłając z innego adresu i z innego nazwisko (przyjaciel) z załączonym pismem już z moimi danymi i moim adresem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *