Nakaz zapłaty

nakaz zapłaty
Nakaz zapłaty jest specyficznym rodzajem wyroku wydawanym w jednym ze szczególnych trybów rozpoznania sprawy m.in. postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym oraz elektronicznym. Podstawy jego wydania jak i sposób jego zaskarżenia są różne w zależności od trybu postępowania w którym został on wydany.
Generalna cecha nakazu zapłaty polega jednak na tym, że dochodzi niejako do odwrócenia ciężaru dowodowego istniejącego w postępowaniu zwyczajnym. Sąd wydaje bowiem nakaz zapłaty po zapoznaniu się jedynie z pozwem i uznając, że twierdzenia w nim przytoczone przez powoda zasługują na uznanie. W ten sposób już po wniesieniu pozwu zostaje wydany wyrok mimo, że pozwany nie przedstawił sądowi swoich argumentów. Z takiego rozwiązania wynikają istotne dla pozwanego konsekwencje. W szczególności to na pozwanym ciąży obowiązek zaprzeczenia twierdzeniom powoda i podania wszelkich dowodów na ich poparcie. Tym samym pozwany nie może zachowywać się biernie, gdyż w przypadku braku odwołania się od doręczonego nakazu zapłaty wyrok się uprawomocni.

Najczęstszym błędem pozwanych w przypadku nakazu zapłaty jest nie wdawania się w spór i nie odwoływanie się od wydanego wyroku. Często pozwany doskonale wie, że argumentacja powoda jest nieprawdziwa i nie powinna być brana pod uwagę lub też z innych względów nie zasługuje na uwzględnienie np. z uwagi na przedawnienie roszczenia. Niezbędne jest jednak w takim przypadku złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty lub zgłoszenie zarzutów (zależnie od trybu postępowania), w skrajności nawet ograniczając się do jednego zdania, że się zaprzecza twierdzeniom powoda przedstawionym w pozwie. Często bowiem sąd operuje na uproszczonym materiale dowodowym np. w postępowaniu elektronicznym i dopiero po rozpoznaniu sprawy w trybie zwyczajnym będzie go dokładnie badał.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *