Podstawowe informacje o wezwaniu do zapłaty

Pieniądze

Wezwanie do zapłaty jest pismem, w którym wierzyciel żąda od dłużnika spełnienia świadczenia w wyznaczonym terminie. Z punktu widzenia prawnego wezwanie do zapłaty jest to oświadczenie woli wierzyciela skierowane do dłużnika.

Z wezwaniem do zapłaty mamy zazwyczaj do czynienia, kiedy dłużnik nie spełnia wymaganego od niego świadczenia, czyli najczęściej zalega z zapłatą należnej wierzycielowi kwoty. Wezwanie do zapłaty (monit) stanowi dowód tego, że wierzyciel próbował porozumieć się z dłużnikiem i wyznaczył mu dodatkowy termin na spłatę ciążącego na nim zobowiązania.

Wcześniejsze wezwanie do zapłaty nie jest konieczne do wystąpienia na drogę sądową w celu dochodzenia należnych wierzycielowi roszczeń. Jednak najczęściej stanowi ono etap przedsądowej próby wyegzekwowania świadczenia od dłużnika. Nie wynika to jedynie z ukształtowanej już w obrocie gospodarczym praktyki, ale także z pewnych negatywnych konsekwencji, jakie mogą spotkać wierzyciela w przypadku, kiedy z takim wezwaniem nie wystąpi. Ponadto fakt wysłania dłużnikowi wezwania do zapłaty stanowi dodatkowy, korzystny dowód dla wierzyciela w ewentualnym przyszłym postępowaniu sądowym.

Wezwanie do zapłaty mogą wysłać zarówno przedsiębiorcy jak i osoby fizyczne. Nie ma nigdzie ustalonej formy i treści takiego wezwania. Jednakże dla celów dowodowych należy je sporządzić w formie pisemnej i wysłać listem poleconym.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *